i love rabbit九龍灣分店搬舖啦

on .

感謝大家一直以來對i love rabbit九龍灣分店既支持??
我地2020年5月1號就會搬去新地址喇?
?九龍灣牛頭角道33號宏光樓地下24號舖
距離原舖只係2分鐘路程咋!????‍♀️

為答謝各位會員對九龍灣原舖既支持??‍♀️我地新店即將推出一系列嘅驚喜優惠活動?

想知有咩驚喜??
記得緊貼我地嘅Facebook喇?

i love rabbit期待係新店繼續為您服務❣️